'n Plek waar families familie kan Beleef!


Ons naam "Dinamika... ons beweeg deur God se krag."

"...Dinamika verwys na Hand 1:8"

Ons Familie Waardes


  • ONS gee tweede kanse
  • ONS bid saam
  • ONS sê Dankie
  • ONS is xtra-ordinary
  • ONS dien
  • ONS sien God raak

Johan Vrey

Presiderende
Pastoor


Alta Vrey

Opleiding & Herderlike versorging


Nico J v Rensburg

Evangelisasie & Herderlike versorging


Zander Crauwcamp

Young adults, Tieners & Herderlike versorging


Derick Crots

Aanbiddingsleier & Herderlike versorgingEstée Swanepoel

Kinderkerk & Herderlike versorging


Irmgard de Waal

P.A van Pastore Johan & Alta


Susan Elhers

Algemene Kantoor & Administrasie


Jurie Elhers

Terrein
Bestuurder