Kontak
BesonderhedeTel: 016 931 1000
Adres: h/v Pres Steyn & Piet Cronje

Bank
BesonderhedeABSA Vanderbijlpark
Tjekrekening no: 0530 140 121
Gebruik asb. jou naam & van as verwysing